|
|
Lån  


 Vi tilbringer mange timer af livet om indendøre. Indeklimaet i boligen og på jobbet har derfor stor betydning for, hvor godt du trives og har stor betydning for hvor meget du kan yde. Undersøgelser viser nemlig at luftkvaliteten har en direkte afsmitning på vores velbefindende. Ikke kun fysisk men også psykisk.

En ventilator er mange gange det eneste der kan sikre en godt luftkvalitet i hjemmet og på arbejdspladsen. En ventilators vigtigste opgave en at flytte forurenet luft væk fra den opholdszone mennesker opholder sig i.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes mekanisk ved hjælp af ventilatorer. I kontorbyggerier er det mest almindeligt at have ventilationsanlæg, der både udsuger og indblæser frisk luft. Det kaldes balanceret ventilation. Et sådan anlæg kaldes ofte for en ventilationsaggregat. Andre steder står ventilationsanlægget kun for udsugningen.

Typer af ventilationsanlæg:

Udsugningsanlæg:

Ved udsugningsanlæg er der sørget for, at udsugningen er kontrolleret med mekaniske ventilatorer, der konstant kan fjerne den luftmængde man ønsker. Tilførslen af luft sker samtidig gennem vinduer, ventiler, revner og sprækker. Derfor er der risiko for træk. Hvis man vil undgå træk, så skal man sørge for balanceret ventilation.

Balanceret ventilation:

Ved balanceret ventilation sker både tilførslen og udsugningen af luft mekanisk. Derfor er det i høj grad muligt at styre luften. Det vil sige, at man kan bestemme:
-Luftretningen
-Luftmængden
-Lufttemperaturen
-Måden luften fores ind i lokalet på.

Det er desuden muligt at føre en del af den udsugede luft tilbage til kontoret (recirkulation) ligesom det kan være muligt at lave varmegenvinding. Ved varmegenviding kan man sparer meget energi.

Der findes flere former for balanceret ventilation:

1) Opblandingsventilation
2) Fortrængningsventilation
3) ProcesventilationKategorier på sider:

Opblandings ventilation Ventilation diverse Klimnlg Gulvventilatorer Aircondition Stj Fortrngnings ventilation Procesventilation Gode rd om ventilatorer Lovgivning ventilationsanlg Luftfugtighed Ventilatorer diverse Indeklima Luftrensere Ventilation i boligen Krav til ventilation iflge BR Bordventilatorer Emhtter Loftventilatorer VVS fakta Ventilator typer Affugtere Fakta om emhtter


 Du er her: Ventilator - Netannoncer Ventilator -