|
|
Lån  


 
Annonce:


Når du skal vælge emhætte, så er der nogle ting du skal være opmærksom på.

Størrelse
Sugeeffekten bør vælges ud fra køkkenets størrelse. En tommelfingerregel siger, at der skal være et luftskifte på 10-20 gange i timen.

Køkkenets rumfang x 10 - 20 = m/h
Rumfang = rumlængde x rumbredde x rumhøjde.

Ved små køkkenrum anbefales det at gange med 15-20. Ved større køkkenalrum anbefales det at gange med ca. 10.

Generelt kan det siges, at jo større emhætten/emfanget er i forhold kogepladerne, jo bedre fjernes stege-osen.

Aftræk bør være så kort som muligt, og helst lavet i faste rør med så få bøjninger som muligt. Derved mindskes tryktabet som ventilatorer skal klare, og derved energiforbruget.

Energiforbrug
Den luft som emhætter fjerner, skal ind i form af udluft. Den udeluft skal varmes op. Dvs. at det især om vinteren er dyrt at køre me en emhætte. Sørg desudenfor at vælge emhætter uden, eller med meget begrænset standby-forbrug.

Placering af emhætte/emfang:
Den rigtige og mest naturlige placering er lige over kogepladerne. Ved el-kogeplader skal der være ca. 50 - 60 cm mellem plader og emfang/emhætte. Ved gaskomfur er det 50 - 70 cm.

Rengøring:
Filtre og ventilator bør renses jævnligt. Hvis der er meget snavs/fedt, nedsættes sugeevnen for enheden. Det er brandfarligt med fedtede filtre. Nemmest er det, hvis filteret kan vaskes i opvaskemaskinen. Energiforbruget stiger ikke ved tilsmudset filter.

Støj:
Der stor forskel på støjniveauet fra emhætter på markedet. Det kan anbefales at vælge en med et lydniveau under 60 dB(A), men jo lavere, jo bedre. En sænkning af "lydstyrken" på 3 dB opfattes som en halvering.

Emfang kan udføres mindst støjende. For at støjen dæmpes mest effektivt, bør ventilatoren monteres på vibrations-dæmpende materiale. Hvis der benyttes faste rør, skal der indsættes et stykke fleksibelt rør eller lignende lige før ventilatoren, således at vibrationerne (støjen) ikke forplantes gennem rørføringen og ned i køkkenet.

Rigtig brug:
Luk vinduer i køkkenet, og åben en eller flere døre til tilstødende rum. Start emhætte/emfang på laveste indstilling ca. 5 min. før madlavningens start. Når der laves mad, udsuges der på fuld kraft.

Efter endt madlavning suges der på laveste indstilling i ca. 10-15 min.Information på sider:

Opblandings-ventilation - Ventilation i boligen - Byggeri - Fortr&lig;ngnings-ventilation - Procesventilation - VVS fakta - VVS - Ventilator typer - Indeklima - Ventilation diverse - Støj - Gode råd om ventilatorer - Fakta om emh&lig;tter - Ventilation - Krav til ventilation ifølge BR - Luftfugtighed - Lovgivning ventilationsanl&lig;g - Du er her: Ventilator - Ventilator -