|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Vi tilbringer mange timer af livet om indendøre. Indeklimaet i boligen og på jobbet har derfor stor betydning for, hvor godt du trives og har stor betydning for hvor meget du kan yde. Undersøgelser viser nemlig at luftkvaliteten har en direkte afsmitning på vores velbefindende. Ikke kun fysisk men også psykisk.

En ventilator er mange gange det eneste der kan sikre en godt luftkvalitet i hjemmet og på arbejdspladsen. En ventilators vigtigste opgave en at flytte forurenet luft væk fra den opholdszone mennesker opholder sig i.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes mekanisk ved hjælp af ventilatorer. I kontorbyggerier er det mest almindeligt at have ventilationsanlæg, der både udsuger og indblæser frisk luft. Det kaldes balanceret ventilation. Et sådan anlæg kaldes ofte for en ventilationsaggregat. Andre steder står ventilationsanlægget kun for udsugningen.

Typer af ventilationsanlæg:

Udsugningsanlæg:

Ved udsugningsanlæg er der sørget for, at udsugningen er kontrolleret med mekaniske ventilatorer, der konstant kan fjerne den luftmængde man ønsker. Tilførslen af luft sker samtidig gennem vinduer, ventiler, revner og sprækker. Derfor er der risiko for træk. Hvis man vil undgå træk, så skal man sørge for balanceret ventilation.

Balanceret ventilation:

Ved balanceret ventilation sker både tilførslen og udsugningen af luft mekanisk. Derfor er det i høj grad muligt at styre luften. Det vil sige, at man kan bestemme:
-Luftretningen
-Luftmængden
-Lufttemperaturen
-Måden luften fores ind i lokalet på.

Det er desuden muligt at føre en del af den udsugede luft tilbage til kontoret (recirkulation) ligesom det kan være muligt at lave varmegenvinding. Ved varmegenviding kan man sparer meget energi.

Der findes flere former for balanceret ventilation:

1) Opblandingsventilation
2) Fortrængningsventilation
3) Procesventilation
Mest solgte netop nu:

Luftfugtighed
Luftfugtighed er et mål for hvor meget vanddamp luften indeholder. Lugtfugtigheden måles enten som absolut luftfugtighed eller relativ luftfugtighed. Den kan også angives som vanddampens partialtryk.

Absolut luftfugtighed

Den absolutte luftfugtighed angiver massen af vanddamp i en given mængde luft. Den måles typisk i g/m³ (gram pr. kubikmeter).

Relativ luftfugtighed

Den relative luftfugtighed er forholdet mellem den aktuelle mængde.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Ventilation i boligen VVS fakta VVS Opblandings ventilation Gode råd om ventilatorer Ventilation Støj Ventilation diverse Gulvventilatorer Ventilatorer diverse Krav til ventilation ifølge BR Ventilator typer Loftventilatorer Luftrensere Ventilatorer Fakta om emhætter Luftfugtighed Indeklima Lovgivning ventilationsanlæg Aircondition Affugtere Byggeri Emhætter Bordventilatorer Procesventilation Fortrængnings ventilation Klimånlæg
 
 
 Du er her: Ventilator - VVS og ventilation Ventilator - - Hvad er Ventilator en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.